• Ljan skole, bygget i 1923, er kanskje Oslos fineste skolebygning.

Dugnad på Ljansbadet 7. mai kl. 17.00

Tirsdag 7. mai kl 17.00 er det dugnad på Ljansbadet. Vi skal sette inn lemmer på Kattungen (tungt arbeid som passer for sterke folk), spyling og vasking av skifteboder og Gutterommet, luke og rydde, støpe hull, og ta noen småreparasjoner. Ta med hansker og river, trillebår, raker og kutteredskaper. Vi sørger for søplesekker, bortkjøring av avfall, og ikke minst, sørger for litt forfriskninger underveis. Gleder oss til å se ivrige medlemmer og brukere ta i et tak for å sette i stand Bunnefjordens nydeligste badeplass.

Invitasjon til årsmøte i Ljans vel 2024

Styret i Ljans Vel har gleden av å invitere til årsmøte i Ljans vel den 17. april kl. 19.00 på Menighetshuset. Det blir enkel servering etter at det oppsatte programmet er gjennomført.

Her finner du dagsorden for møtet:

Årsmøtet 2023 blir 27. april på Menighetshuset

På denne tiden av året venter kanskje mange Ljansbeboere på å få årsmeldingen levert i sin postkasse? Dessverre er trykkingen noe forsinket, så den vil først bli distribuert i uke 15. I påvente av utdelingen legger vi ut innkallingen til årsmøtet her, slik at dere kan sette av tidspunktet 27. april klokken 19:00 i Ljan menighetshus. Ønsker alle vel møtt til årsmøtet!

Iskarneval lørdag 28. januar på Skredderjordet

Den 28. januar kl. 18.00 blir det tradisjonelle Iskarnevalet på Skredderjordet avholdt.

Det blir polonaise og kostymekonkurranse som seg hør og bør – og servering av pølser og varm saft. Og alt er gratis!

Vi gleder oss til å se masse utkledde store og små på isen ⛸️🎡Det er selvsagt værforbehold, og vi legger ut melding om vi må avlyse.

Velkommen til alle!!!

Ljanskoret er startet!

Ljanskoret er åpent for alle barn og unge i nærmiljøet som liker å ha det gøy med sang. Vi skal videreføre sangtradisjoner, utvikle sangglede og musikkunnskap. Vi synger fra forskjellige sjangere som pop, jazz, musikal, folkeviser, salmer og gospel.

Koret skal være en trygg møteplass der nære relasjoner og vennskap kan bygges på tvers av alder og kjønn.

Koret ønsker å berøre og engasjere nabolaget med musikalske opplevelser. Vi vil derfor være synlig på familiegudstjenester og andre begivenheter i nærmiljøet. Koret vil også ha en større konsert med band etter endt semester. Det er lov å reservere seg mot opptreden.

Korets dirigent og pianist heter Eline Strand-Amundsen og Sverre Undheim. Eline er lærer på Ljan skole og Sverre er organist i Ljan kirke.

Å synge med Ljanskoret er gøy, sosialt og givende. Vi er et kor med trøkk!  Du er hjertelig velkommen til å synge med oss!

ØVINGSTIDER

Vi øver i Ljan Kirke hver tirsdag med oppstart 15.3.2021. Vi følger skoleruten.

3.-4-klasse:14.35-15.20

5.-7.klasse: 15.25-16.10

1.-2.klasse: 16.15-17.00

Koret og AKS på Ljan skole har et tett samarbeid. AKS er behjelpelig med å minne elevene på korøvelse slik at alle er klare til riktig tidspunkt. Eline følger elevene fra 1.-4.klasse tur/retur skolen-kirken. Elevene som avslutter korøvelsen klokken 17.00 blir hentet direkte i kirken av foreldrene sine.

Du trenger ikke gå på Ljan skole eller AKS for å være med i koret. Alle i nærmiljøet er velkomne!

PRIS OG PÅMELDING

Kontingent vårsemesteret 2022, 13 uker: 500kr.

Påmelding gjøres fortløpende på epost til Eline Strand-Amundsen: insta043@osloskolen.no. Vennligst oppgi barnet navn, klassetrinn og mat-allergier. Foresattes navn, adresse, epost og telefon. Oppgi om det kan publiseres gruppebilder av ditt barn på sosiale medier eller ikke.

Økonomi skal ikke være et hinder for deltagelse, ta kontakt med Eline.

SPØRSMÅL?

Har du spørsmål eller noe på hjertet, så ikke nøl med å ta kontakt med Eline på epost: insta043@osloskolen.no

Følg «Ljanskoret» på Facebook for fortløpende informasjon

Iskarneval på Skredderjordet 29. januar

Lørdag 29. januar 2022 er det endelig klart for det tradisjonsrike iskarnevalet på Skredderjordet.
Tidspunkt: kl. 18:00-20:00
Så på med skøytene, kle dere ut og vær kreative!
Ljans vel disker opp med musikk, pølser, toddy og premier.

Guidet tur i Ekebergparken lørdag 23. oktober


Ljans vel inviterer medlemmer til guidet tur i Ekebergparken lørdag 23.10.21 kl. 1400 (Merk at turen er flyttet fram til lørdag 23/10).

Vi er så heldige å ha en autorisert Oslo-guide på Ljan:

Elin Dingsør som vil guide oss gjennom Ekeberg-parken.

Hun byr på overraskelser, kunstopplevelser,
lokalkunnskap og samtale i det som er kåret til en av verdens ti beste skulptur-parker. Frisk luft, trim og samvær med andre Ljansfolk får vi på kjøpet!

Det er begrenset antall plasser, så meld deg på i dag. Husk gode sko og klær etter vær.

Når: Lørdag 24.10.21 klokken 14.00

Påmelding/pris: Vipps kr. 50 pr. pers til Kristi på 908 51 286 (Barn gratis)

Oppmøte:Foran Ekebergparkens museum og museumsbutikk
(hvit sveitservilla mellom trikkeholdeplassen og
Ekebergrestauranten)

Varighet:Ca. 2 timer

Bli med! Begrenset antall plasser, så dette er kun for våre medlemmer.

Hilsen Kulturutvalget i Ljans vel.

Reguleringsområde

Kommunen vil regulere strengere på nedre Ljan

Reguleringutvalget i Ljans Vel skal uttale seg til regulringsforslaget som nå ligger ute på offentlig høring, og ønsker innspill fra alle berørte for å gi en mest mulig nyansert tilbakemelding. Fristen for å komme med innspill er 20.9.21. så vi trenger tilbakemelding inne 13.9.21.  

Plan- og bygningsetaten (PBE) foreslår en svært streng regulering som vil begrense råderetten til de som eier eiendommene. 19 eiendommer i kvartalet Peder Holters vei, Madam Maren Juels vei, Herregårdsveien og Gamle Herregårdsvei foreslås regulert til  bevaring. Det innebærer at bygningenes eksteriør og bærekonstruksjoner skal bevares uendret. Mange av eiendommene foreslås regulert til grøntstruktur som medfører at man hverken kan sette opp boder, lekestuer eller drivhus i hagene. Andre eiendommer igjen regulerers som fredet pga. funn av steinalderspor. Er man uenig i reguleringen må man si ifra nå!

 

Ta kontakt med initiativhaver til oppropet under!

19 eiendommer foreslås bevart. Deler av eiendommer båndlegges til bevaring grønsturktur. I tillegg båndlegges eiendommer pga. funn av kulturminner

Vi bor i et fint boområde. Det er fint fordi vi som bor her har forvaltet det og utviklet det fint. Med denne reguleringen fratar PBE oss handlingsrommet som vi bør ha som eiere av eiendommene.

Alle bør uttale seg til forslaget innen fristen dersom de har innsigelser. Reguleringsutvalget i Ljans vel skal uttale seg.

Alle som er berørt bør gi innspill til reguleringsutvalget.

Kontakt Bodil Mørk på telefon 482 82 878 eller e-post Bodil.Irene.Helgeland@sykehuspartner.no 

Reguleringsområde
Det gul/grønn-merkede området er omfattet av reguleringsforslaget.