Årsmøtet 2023 blir 27. april på Menighetshuset

På denne tiden av året venter kanskje mange Ljansbeboere på å få årsmeldingen levert i sin postkasse? Dessverre er trykkingen noe forsinket, så den vil først bli distribuert i uke 15. I påvente av utdelingen legger vi ut innkallingen til årsmøtet her, slik at dere kan sette av tidspunktet 27. april klokken 19:00 i Ljan menighetshus. Ønsker alle vel møtt til årsmøtet!

Årsmøtet 2021 er utsatt til august

Grunnet fortsatt nedstengning og korona har styret i Ljans Vel flyttet årsmøtet til 25. august 2021.

Årsmøtet blir avholdt på Menighetshuset kl 19.

Agenda for årsmøtet vil bli sendt vellets medlemmer i god tid.

Referat fra årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 ble først avholdt 25. august, etter å ha blitt utsatt fra april. Møtet var som sedvanlig på Ljan Menighetshus men grunnet koronasituasjonen ble det ingen servering og sosial stund etter møtet.

Her finner du lenke til Referat Årsmøte 2020

Harald Berg

Årsmøtet 2020; Harald Berg ny styreleder

25. august var det årsmøte i Ljans vel etter en korona-utsettelse fra april, og nå med alle smittevernregler ivaretatt.

Årsmøtet har valgt Harald Berg (t.v.) som ny leder!

Avtroppende leder Lars-Ivar Sandboe (midten) ble takket av etter fantastiske 15 år i styret.  Vi ønsker også Finn Grove-Knutsen (t.h.) velkommen som nytt styremedlem.

Styremedlemmene Elin Ludvigsen, Kristi Hjelle Horntvedt og Else Wettre tok gjenvalg.

John-Tore Norenberg ledet forsamlingen gjennom årsberetningen og årsmøte-vedtakene, og den nybakte styreleder Berg delte ut vin til de som hadde gjort en innsats for vellet utenom styret i året som gikk.

Årsmøte 2020

Årsberetning for 2018

Årsberetningen for Ljan vel 2018 er klar, du finner den her.

I årsberetningen finner du aktiviteter og nøkkeltall for Ljans vel og andre foreninger på Ljan.

I denne årsberetningen kan du også lese en historie om motstandshelten Max Manus, som vokste opp på Ljan, og hans opphold i Østmarka under krigen, som også avkrefter en myte. Skrevet av Ljanshistoriker Finn Erhard Johannessen.

Årsmøte 23. april kl. 19:00 i Ljan menighetshus

Ljans Vel har sitt tradisjonsrike årsmøte tirsdag 23. april 2019 kl. 19:00 i Ljan meninghetshus.

Det blir bevertning etter det formelle møtet, orientering om aktuelle saker og mulighet for å møte mange hyggelige naboer.

Velkommen!

Årsmøte 2018: tirsdag 24. april kl. 19:00

Årsmøtet for 2018 blir 24. april kl. 19 i Ljan menighetshus. Benytt anledningen til å treffe gode naboer og oppdatere deg på aktuelle saker i nærmiljøet. Velkommen!

 

Årsmøte 2017: Onsdag 19. april kl. 19.00

Årsmøtet for 2017 blir 19. april kl. 19 på Menighetshuset. Benytt anledningen til å treffe gode naboer og oppdatere deg på aktuelle saker i nærmiljøet. Velkommen!