Årsmøtet 2021 er utsatt til august

Grunnet fortsatt nedstengning og korona har styret i Ljans Vel flyttet årsmøtet til 25. august 2021.

Årsmøtet blir avholdt på Menighetshuset kl 19.

Agenda for årsmøtet vil bli sendt vellets medlemmer i god tid.