Årsmøtet 2023 blir 27. april på Menighetshuset

På denne tiden av året venter kanskje mange Ljansbeboere på å få årsmeldingen levert i sin postkasse? Dessverre er trykkingen noe forsinket, så den vil først bli distribuert i uke 15. I påvente av utdelingen legger vi ut innkallingen til årsmøtet her, slik at dere kan sette av tidspunktet 27. april klokken 19:00 i Ljan menighetshus. Ønsker alle vel møtt til årsmøtet!