Referat fra årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 ble først avholdt 25. august, etter å ha blitt utsatt fra april. Møtet var som sedvanlig på Ljan Menighetshus men grunnet koronasituasjonen ble det ingen servering og sosial stund etter møtet.

Her finner du lenke til Referat Årsmøte 2020

Posted in Møter and tagged .