Ljansbadet og Sanddyna

Sanddyna og Ljansbadet

Ved Oslofjorden eier Ljans vel huset Sanddyna og badeplassen Ljansbadet («Jabba» på folkemunne). Huset er bebodd av leietakere som betaler husleie til vellet, og de har også tilsyn med Ljansbadet.

På Ljansbadet er det tilgang for alle medlemmer av Ljans vel. Den er utstyrt med felles grill, badebrygger, skifterom og spisekrok (kalt «Gutterommet»). Det er viktig at alle som bruker Ljansbadet tar hensyn til hverandre, og holder det pent og ryddig. Det er satt opp flere avfallsdunker, disse blir tømt jevnlig.

Velkommen til en flott badeopplevelse på Ljansbadet!

Ljansbadets klassiske badehus. Fotograf: Steinar Wulfsberg-Gamre