Ljansbadet og Sanddyna

Sanddyna og Ljansbadet

Ved Oslofjorden eier Ljans vel huset Sanddyna og badeplassen Ljansbadet («Jabba» på folkemunne). Huset er bebodd av leietakere som betaler husleie til vellet, og de har også tilsyn med Ljansbadet.

På Ljansbadet er det tilgang for alle medlemmer av Ljans vel. Den er utstyrt med felles grill, badebrygger, skifterom og spisekrok (kalt «Gutterommet»). Det er viktig at alle som bruker Ljansbadet tar hensyn til hverandre, og holder det pent og ryddig. Det er satt opp flere avfallsdunker, disse blir tømt jevnlig.

Dersom du observerer ubudne gjester eller det skulle oppstå bråk eller uro, kontakt Nordstrand Vaktselskap, som vellet har avtale med om utrykning. Nummeret er: 23 03 07 70, det står også på plakater forskjellige steder på Ljansbadet.

Velkommen til en flott badeopplevelse på Ljansbadet!

Ljansbadets badehus. Fotograf: Steinar Wulfsberg-Gamre