Skredderjordet

Skredderjordet har vært sportsplass og lekeområde for barn siden området ble planert av vellet i 1926.

Sommeraktiviteteter
Bydel Nordstrand har anlagt tre sandvolleyballbaner innerst på Skredderjordet, som brukes flittig av både idrettsklubber og privatpersoner i sommerhalvåret.
Den andre delen er gruslagt fotballbane.

Vinteraktiviteteter
Om vinteren legger frivillige i området is, som blir måkt og børstet av frivillige med utstyr fra vellet.
Vinterens høydepunkt er iskarnevalet som ofte foregår en lørdag i månedskiftet januar/februar.

Utleie
Ljans Vel sitt klubbhus på Skredderjordet, i Ingiers vei 13, leies ut til barnebursdager og lignende.

Priser
Medlem av Ljans Vel: 600 kroner
Ikke medlem av Ljans Vel: 900 kroner

Betingelser for utleie
– Leie skal være innbetalt 1 uke før arrangement
– Leie gir tilgang til varmestue og kjøkken i klubbhuset
– Alminnelig rengjøring er inkludert i prisen
– Ødelagt interiør eller kjøkkenutstyr må erstattes
– Etter endt arrangement må lokalet ryddes og oppvaskmaskin settes i gang ved behov
– Utlevering og innlevering av nøkler skjer etter avtale med Elizabeth Alseen, tlf 93046265
– Arrangementet skal avsluttes innen kl 22.00
– Vennligst ta med søppel etter arrangement – det er begrenset kapasitet på henting av søppel fra Skredderjordet
– Leie av klubbhus inkluderer ikke leie av banen eller uteområdet – Skredderjordet er en offentlig bane

Adresse
Klubbhuset på Skredderjordet
Ingiers vei 13
1167 Oslo

Kontaktperson for utleie i vellet

Elizabeth Alseen
Tlf 93046265
eal@capraconsulting.no