Styremedlemmer

Leder

Harald Skyttern Berg

Styremedlem

Elizabeth Alseen

Styremedlem

Kristi Hjelle Horntvedt

Styremedlem

Finn Grove-Knutsen

Styremedlem

Else Wettre

Styremedlem

Elin Ludvigsen

Styremedlem

Trygve Kråkenes