Styremedlemmer

Leder

Lars-Ivar Sandboe

Nestleder

Harald Skyttern Berg

Styremedlem

Kristi Hjelle Horntvedt

Styremedlem

Elizabeth Alseen

Styremedlem

Riikka Aubert

Styremedlem

Elin Ludvigsen

Styremedlem

Trygve Kråkenes