Grenser for Ljans vel

Ljans vel dekker bebyggelsen innenfor området markert på kartet i denne linken.

Grensen utgår i nordvest fra Bundefjorden, følger mellom eiendommene Mosseveien 219 og 217 til Mosseveien, videre i sørøstlig retning og fortsetter syd for Mosseveien 226 og 224 opp til jernbanelinjen. Derfra nordover denne og østover langs nordre grense for Breidablikkveien 6, videre sydover i grensen mellom de tilstøtende eiendommer i Solveien og Breidablikkveien, til Solveien 133, hvis sydlige grense den følger til Solveien.
Herfra videre langs stikkvei syd for Solveien 134/134B til Åsryggen 16, derfra i sørvestlig retning til kryss mellom Birgitte Hammers vei og Kyhns vei til kryss med Åsdalsveien, går videre sydover denne og
bøyer rett øst mellom nr. 34 og 36 til krysset Midtåsen/ Nøttekneika, videre i sørøstlig retning til kryss Ekebergveien/Knud Øyens vei. Derfra i sydlig retning til Ljanselva, hvoretter den følger elva til Bundefjorden og nordover tilbake til utgangspunktet.

Vellet grenser i nord og øst til Nordstrand Vel og i sydøst til Øvre Ljanskollen Vel.
Grensene er fastsatt i forståelse med nabovellene.