Nytt medlem

Ønsker du å bli medlem?

Det blir du ved å sette inn 350 kroner på vår konto for nye medlemmer.
Kontonummeret er: 1645 05 77964.

Husk å føre opp navn og adresse på innbetalingen.

Hjertelig velkommen i Ljans vel!