Nytt medlem

Ønsker du å bli medlem i Ljans vel?

Hvis du bor innenfor vellets grenser (Ljan, samt Øvre Ljanskollen) blir man medlem ved å sette inn 450 kroner på vår konto for medlemsavgift.
Kontonummeret er: 1645 05 77964. Husk å føre opp navn og adresse på innbetalingen. NB! Merk innbetalingen med «nytt medlem».

Hvis du bor utenfor vellets grenser kan man søke om medlemsskap ved å fylle ut dette skjemaet. Sett subject til «Medlemskap», og skriv begrunnelse for ønsket medlemskap i Ljans vel.

Alle som søker vil få svar på søknaden fra styret i Ljans vel.