Nytt medlem

Bor du på Ljan og ønsker du å bli medlem i Ljans vel?

 
Vennligst send en e-post til post@ljansvel.no med følgende informasjon:
 
– For- og etternavn
– Adresse
– E-postadresse
 
Alle henvendelser blir besvart av styret i Ljans vel.